प्रदेश सरकार
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

लुम्बिनी प्रदेश , नेपालगंज, बाँके

युवाको बाख्रा पालन व्यवसाय
२२ वर्षे युवाको लोभलाग्दो कृषि फार्म । बाख्रा र घाँस खेतिबाट फाइदा लिने तरिका यस्तो । prabin gurung
बिरामी जाच्ने विशेषज्ञ डा.कुमार शान शाह व्यवसायिक कृषिमा Dr Kumar san shah
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६। ७७ मा भएका कामहरु