• प्रदेश सरकार

  लुम्बिनी प्रदेश

  भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

  पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

  भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

  नेपालगंज, बाँके


  भिडीयो ग्यालरी

  भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बाँकेबाट आर्थिक वर्ष २०७६। ७७ मा भएका कामहरु
  स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६। ७७ मा भएका कामहरु Smart Krishi
  © 2020 Copyright : भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नेपालगंज, बाँके
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.