logo

सर्वाधिकार ©२०१९ पशु अस्पताल बाँके

Disable Preloader

कार्य विवरण

यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र बाँके र बर्दिया रहेको छ ।

पशुपन्छी शल्य चिकित्सा

One Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quaerat, iste, architecto ullam tenetur quia nemo ratione tempora consectetur quos minus ut quo nulla ipsa aliquid neque molestias et qui sunt. Odit, molestiae.

 •  Qualified Doctors
 •  24×7 Emergency Services
 •  General Medical
 •  Feel like Home Services
 •  Outdoor Checkup
 •  Easy and Affordable Billing
पुरै हेर्नुहोस

नमुना परिक्षण

One Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quaerat, iste, architecto ullam tenetur quia nemo ratione tempora consectetur quos minus ut quo nulla ipsa aliquid neque molestias et qui sunt. Odit, molestiae.

 •  Qualified Doctors
 •  24×7 Emergency Services
 •  General Medical
 •  Feel like Home Services
 •  Outdoor Checkup
 •  Easy and Affordable Billing
पुरै हेर्नुहोस

पशुपन्छी तथा मत्स्य को औषधि

One Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quaerat, iste, architecto ullam tenetur quia nemo ratione tempora consectetur quos minus ut quo nulla ipsa aliquid neque molestias et qui sunt. Odit, molestiae.

 •  Qualified Doctors
 •  24×7 Emergency Services
 •  General Medical
 •  Feel like Home Services
 •  Outdoor Checkup
 •  Easy and Affordable Billing
पुरै हेर्नुहोस

पशुस्वास्थ्य नियमण

One Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quaerat, iste, architecto ullam tenetur quia nemo ratione tempora consectetur quos minus ut quo nulla ipsa aliquid neque molestias et qui sunt. Odit, molestiae.

 •  Qualified Doctors
 •  24×7 Emergency Services
 •  General Medical
 •  Feel like Home Services
 •  Outdoor Checkup
 •  Easy and Affordable Billing
पुरै हेर्नुहोस

महामारी एवं प्रकोप व्यवस्थापन

Haematology

One Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quaerat, iste, architecto ullam tenetur quia nemo ratione tempora consectetur quos minus ut quo nulla ipsa aliquid neque molestias et qui sunt. Odit, molestiae.

 •  Qualified Doctors
 •  24×7 Emergency Services
 •  General Medical
 •  Feel like Home Services
 •  Outdoor Checkup
 •  Easy and Affordable Billing
पुरै हेर्नुहोस
 • प्रदेश सरकार भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सरकारी मन्त्रालय र पशूपन्छी तथा महत्स्य विकास निर्देशनालय बाट प्रप्त स्विकृत कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
 • पशुपन्छी रोग अनवेषण तथा बिदान ।
 • विशिष्टिकृत पशुपन्छी तथा मत्स्यका लागी औषधो उपचार सेवा ।
 • पशुपन्छीलाई शल्य चिकित्सा सेवा ।
 • पशुपन्छी रोग सर्भिलेन्स ।
 • आवस्यकता अनुसार कार्यक्षेत्रभित्र विशिक्ष्टिकृत सेवा सहित विशेषज्ञबाट घुम्ती स्वास्थ्य शिविर, बाझोपन निवारण शविर संचालन ।
 • दुध, पिसाब तथा चालाको नमुना परिक्षण ।
 • इपिडेमियोलोजिकल सर्भिलेन्स तथा रिपोर्टिङ ।
 • कार्यक्षेत्र भित्र शल्य चिकित्सा सेवा तथा रेविज रोग नियन्त्रण का लागी घरपालुवा तथा सामुदायीक कुकुर नियन्त्रण तथा वन्ध्यकरण सेवा संचालन ।
 • उत्पादित पशुपन्छी, माछा, पशुपन्छीजन्य उत्पादनको स्वच्छता तथा स्वस्थयता निर्धारण गर्दै भेटेरिनरी स्वस्थ्य प्रमाण पत्र जारी ।
 • कार्यक्षेत्रभित्र पशु स्वस्थ्य नियमन सेवा संचालन तथा सहजिकरण ।
 • कार्दयक्षेत्रभित्र पशुपन्छीजन्य माहामारी एवं प्रकोप व्यवस्थापन ।
 • पशुस्वास्थ्य नियमण ।
 • कार्यक्षेत्रमा जुनिटिक रोगहरुको रोकथाम ।
 • कार्यक्षेत्र भित्रमत्स्यपालनमा देखिएका समस्या समाधानमा समन्वय गर्ने ।
 • कार्यक्षेत्रमा देखा परेका मत्स्यपालनसंग सम्बनधीत चुनौतिहरुलाई सम्बोधन गर्न अध्ययन, परिक्षण, अनुसन्धान सेवा प्रवाह गर्ने ।
 • मत्स्य गुणस्तरीय उत्पादन सामाग्री व्यवस्थापन र नियमन सम्बनधी कार्यमा सहयोगी भुमिका खेल्ने ।
 • स्थानिय तहको कार्य सम्पादन स्तरमा रहेको कमी परि पुर्ति गर्न आवश्यक सहतोग गर्ने ।
 • पशुपन्छी प्रसार, कृषक तालिम तथा क्षमता विकास त सशक्तिकरण गर्ने ।
 • कृषि र पशुपन्छी विमा सम्बन्धी योजना कार्यन्वयन गर्ने ।
 • असल पशु पालन अभ्यास प्रवर्द्धन तथा विस्तार यान्त्रिकरण व्यवस्थापन गर्ने ।
 • प्रविधि विस्तार, क्षमता अभिवृद्धि, सामाजिक परिचालन, जनचेतना अभिवृद्धि तथा संस्थागत सुधार गर्ने ।

धेरै शोधिएका प्रश्नहरु

Ut cursus massa at urnaaculis estie. Sed aliquamellus vitae ultrs condmentum leo massa mollis estiegittis miristum nulla.

Ut cursus massa at urnaaculis estie. Sed aliquamellus vitae ultrs condmentum leo massa mollis estiegittis miristum nulla.

Ut cursus massa at urnaaculis estie. Sed aliquamellus vitae ultrs condmentum leo massa mollis estiegittis miristum nulla.