• प्रदेश सरकार

  लुम्बिनी प्रदेश

  कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

  पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

  भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

  नेपालगंज, बाँके


  कार्यविधि/ निर्देशिका
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
  2 मिल्क-एनालाईजर-मेशिन-बितरण कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-11 View
  3 मागमा-आधारित-अनुदान-कार्यक्रम-कार्यविधि-२०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-11 View
  4 मत्स्य-विकास-तथा-प्रवर्द्धन-कार्यक्रम-सञ्_चालन-विधि-२०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-11 View
  5 बाख्राको-व्रिडर-र-मल्टिप्लायर-हर्ड-कार्यक्रम-संचालन-विधि-२०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-11 View
  6 प्रजननका-लागी-बोका-वितरण-कार्यक्रम कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-11 View
  7 पशुपन्छी-विकास-कार्यक्रम-संचालन-कार्यविधि-२०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-11 View
  8 पशुपन्क्षी-उत्पादन-प्रवर्द्धन-कार्यक्रम-कार्यान्वयन-निर्देशिका-२०७५ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-08-11 View
  9 आयमूलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-09-06 View
  10 उत्पादन प्रवर्द्धनमा आधारित कृषक सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-09-07 View
  11 कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी अभियानमुखी(मिसन)कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-09-06 View
  12 कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-09-21 View
  13 कृषि-ब्यवसायका-कृषि-मन्त्रि-कार्यक्रम कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-09-01 View
  14 पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन विधि, २०७७ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-09-01 View
  15 राेड काेरिडाेर कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-09-06 View
  16 संशोधित व्याज अनुदान कार्यबिधि २०७७ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-09-01 View
  17 सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७६ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-09-07 View
  18 स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्यमा चक्लाबन्दी सहितको नमूना फार्म स्थापना कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-09-07 View
  © 2020 Copyright : भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नेपालगंज, बाँके
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.