logo

सर्वाधिकार ©२०१९ पशु अस्पताल बाँके

Disable Preloader

हामीलाई इमेल गर्नको लागि

थप जानकारीको लागी !!

कार्यालयको ठेगाना

प्रदेश ५ -नेपालगंज उ.मा.न १४ बाँके नेपाल

फोन नम्बर

०८२-५६००२१

इमेल ठेगाना

info@banke.vethos.gov.np