प्रदेश सरकार
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

लुम्बिनी प्रदेश , नेपालगंज, बाँके

फाइलहरुको नाम View Download
बाख्राको-व्रिडर-र-मल्टिप्लायर-हर्ड-कार्यक्रम-संचालन-विधि-२०७६.pdf
मत्स्य-विकास-तथा-प्रवर्द्धन-कार्यक्रम-सञ्_चालन-विधि-२०७६.pdf
पशुपन्छी-विकास-कार्यक्रम-संचालन-कार्यविधि-२०७६.pdf
narsari_pokhari_nirman_1510913288.pdf
पशुपन्क्षी-उत्पादन-प्रवर्द्धन-कार्यक्रम-कार्यान्वयन-निर्देशिका-२०७५-reduced
टि-एम-आर-साइलेज-ह्याचरी-केज-निर्माण-क्रेट-उत्पादन-तथा-अन्य-reduced(1)
karp_hatchory_nirman_n_bybsthapan_1_1510913355.pdf
Karyabidhi-Tilapia-Pangasius-Hatchery-2072-1_1510912884.pdf
matsya_utpadan_bishesh_karyakram_pahilo_sansodhan_2073_1_1510913234.pd
उत्पादन-दुध-प्रवर्द्धनमा-आधारित-किसान-सहयोग-कार्यक्रम-कार्यविधि-२०७५-reduced.pd
मागमा-आधारित-अनुदान-कार्यक्रम-कार्यविधि-२०७५-reduced.pdf
कृषि-पर्यटन-प्रवर्द्धन-मार्फत-आय-आर्जनमा-सहयोग-कार्यक्रम-कार्यान-reduced.pd
मिल्क-एनालाईजर-मेशिन-बितरण-reduced.pdf
प्रजननका-लागी-बोका-वितरण-कार्यक्रम-reduced.pdf
निजि-व्यावसायीक-फार्म-स्थापना-तथा-reduced.pdf
उन्नत-घाँस-विउ-विजन-भण्डार-भवन-निर्माण-सहयोग-reduced.pdf
simantakrit-karyabidi-low.pdf
silo-pit-karyabidi-low.pdf
ghas-ko-nursary-karyabidi-low.pdf
कृषि-प्राविधिकधारका-विद्यालयमा-अनुदान-सहयोग-कार्यक्रम-कार्यान्वयन-कार्यविधि-२०७६.pdf
कृषि-तथा-पशु-विषय-अध्ययन-गरेका-युवाहरुलाई-उद्यमशीलता-विकास-कार्यक्रम-सञ्चालन-कार्यविधि-२०७६.pdf
उत्पादन प्रवर्द्धनमा आधारित कृषक सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६
जैविक तथा वानस्पतिक विषादी उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६
सहकारी मार्फत युवा उद्यमशीलता तथा महिला सहकारी मार्फत संचालित व्यवसायमा सहयोग कार्यक्रम संचालन विधि, २०७६
स्थानीय तहको साझेदारीमा सार्वजनिक जग्गामा फलफुल तथा पुष्पबाटिका निर्माण कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६
स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्यमा चक्लाबन्दी सहितको नमूना फार्म स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६