logo

सर्वाधिकार ©२०१९ पशु अस्पताल बाँके

Disable Preloader

  • सेवा ग्राहीहरु
    सेवाग्राहीहरु

कर्मचारी विवरण

पुरै हेर्नुहोस

श्री बसिर अहमत खाँ

मत्स्य विकास अधिकृत आठौ
पुरै हेर्नुहोस

डा गणेश बहादुर पुन

अधिकृत सातौ
पुरै हेर्नुहोस

श्री शिबराज के सि

अधिकृत छैठौं प्रशासन
पुरै हेर्नुहोस

श्री धर्मराज लामिछाने

अधिकृत छैठौं लेखा
पुरै हेर्नुहोस

भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रमा यहाँ हरुलाई स्वागत गर्दछौ

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बाँके को परिचय नेपालको संघिय गणतान्त्रिक मुलुकमा प्रवेश गरे सगै देश ७ वटा प्रदेशमा विभाजन हुदा यस ५ नं प्रदेश अन्र्तगत भुमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको गठन सगै यस भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बाँके को मिति २०७५/०५/२८ गते देखि आधिकारीक रुपमा स्थापना भएको हो । यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र बाँके र बर्दिया रहेको छ ।

जीवनोपयोगी र गुणात्मक… पुरै हेर्नुहोस

ताजा समाचार तथा कार्यकम

सेवा केन्द्रहरु

गतिविधि तथा कार्यक्रमहरु